Kursy Business English dla firm

Oferujemy kursy językowe Business English przygotowane specjalnie na potrzeby firm oraz instytucji, w których nauka języka angielskiego jest niezbędnym elementem rozwoju zawodowego. Przygotowujemy słuchaczy do swobodnej komunikacji w środowisku międzynarodowym, co pozwala na płynne porozumiewanie się w takich obszarach, jak negocjacje, prezentacje, korespondencja biznesowa, podróże służbowe oraz obsługa klienta. Firmom i przedsiębiorstwom oferujemy kursy języka ogólnego z elementami języka biznesowego oraz kursy nakierowane stricte na komunikację biznesową, opracowane na podstawie analizy potrzeb klienta, ukierunkowane na wybraną przez niego tematykę. Słuchacze nabywają takie umiejętności, jak telefonowanie, aranżowanie spotkań, zabieranie głosu w naradach i zebraniach oraz spotkaniach towarzyskich z kontrahentami.

 

Warsztaty Business English

Przy pomocy szczegółowo opracowanych materiałów i pomocy dydaktycznych rozwijamy umiejętności naszych słuchaczy w zakresie prowadzenia rozmów służbowych oraz pomagamy pozbyć się tremy w nawiązywaniu kontaktów. Prowadzimy warsztaty dla działów Human Resource, które obejmują takie tematy, jak proces rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna oraz dokumentacja HR. Uczymy osoby związane na co dzień z biznesem, jak formułować zaproszenia i raporty, prowadzić oficjalną korespondencję niezbędną w procesie rekrutacji oraz jak pisać maile. Ponadto zajmujemy się organizowaniem warsztatów pomocnych w negocjacjach – uczymy, jak je przeprowadzać, aby osiągnąć oczekiwane efekty i tym samym zwiększyć dochody firmy. Przybliżamy postępowanie w sytuacjach, które wymagają bezpośredniego kontaktu z klientem lub petentem, zarówno osobiście, jak i telefonicznie czy korespondencyjnie. Uczymy, jak załatwiać skargi i zażalenia i jak radzić sobie z tak zwanym „trudnym klientem”.

 

 

Ilustracja z kwiatem, książkami i komputerem na biurku